Gemeente nieuws

De Wolden start met herstelgerichte hulp

De Wolden start met herstelgerichte hulp

Ouder worden gaat gepaard met verlies aan fysieke functies, waardoor dagelijkse activiteiten moeilijker verlopen en zelfredzaamheid van ouderen in het gedrang komt. Met het beweegprogramma Herstelgerichte Hulp wil gemeente De Wolden bereiken dat ouderen fysieke capaciteit terugkrijgen die ze kwijt waren zodat onze ouderen weer zeggen “Ik kan weer bukken, ik loop veel makkelijker, traplopen […]

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

Gemeente De Wolden wil de lokale economie versterken en de leefbaarheid op het platteland waarborgen. Dat doet ze door agrarische bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw via een subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar. Wethouder Gerrie Hempen: “De Wolden […]

DNO Media zoekt vrijwilligers in gemeente Staphorst

DNO Media zoekt vrijwilligers in gemeente Staphorst

Sinds enkele jaren verzorgt DNO Media radio en tv uitzendingen voor de gemeenten De Wolden en Staphorst. Als publieke media instelling schenkt het aandacht aan cultuur, religie, politiek, sport en educatie in het verzorgingsgebied. Met name voor de gemeente Staphorst is DNO Media op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die willen meewerken aan programma’s over politiek […]

Praktisch verkeersexamen basisschoolleerlingen

Praktisch verkeersexamen basisschoolleerlingen

Zo’n 250 basisschoolleerlingen van groep 7 of 8 namen op maandag 3 april deel aan het jaarlijkse verkeersexamen. Wethouder Herriët Brinkman gaf om ongeveer 08.30 uur het startsein. Na een route van ongeveer 5 kilometer door Staphorst eindigden de kinderen ook weer bij de sporthal aan de Hoogeweg. Kinderen mochten meedoen als hun fiets was […]

Woningbouw Rouveen Zuid en versneld sociale huurwoningen in fase 2

Woningbouw Rouveen Zuid en versneld sociale huurwoningen in fase 2

Om tegemoet te komen aan de lokale woonbehoefte wil de gemeente Staphorst samen met woonstichting VechtHorst versneld huurwoningen plaatsen in de tweede fase van de woonwijk Rouveen Zuid. Tijdens de behandeling van de begroting in november nam de gemeenteraad hiervoor al een motie aan. Wethouder Lucas Mulder: “Er is een groeiende behoefte aan huurwoningen voor […]

Statushouders integreren bij Noggus & Noggus

Statushouders integreren bij Noggus & Noggus

Gemeente Staphorst en kringloopbedrijf Noggus & Noggus hebben de handen ineengeslagen om statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) die hier wonen te laten integreren. Noggus & Noggus verplaatst zijn textiel-sorteercentrum van Zwolle naar Staphorst en biedt daar statushouders uit Staphorst een re-integratie traject. Ze doen zo werkervaring op en leren al doende de Nederlandse taal en […]

Start gebiedsontwikkeling Dwingelderveld bij Ruinen

Start gebiedsontwikkeling Dwingelderveld bij Ruinen

Provincie Drenthe, gemeente De Wolden, gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Europarcs en Recreatieschap Drenthe gaan een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied tussen de entree van het Dwingelderveld en de kern Ruinen. Doel is dit gebied nog beter in te richten voor bezoekers en inwoners. Om dit te bereiken wordt er gestart met de uitvoering van een aantal […]

Vragen over cultuur?

Vragen over cultuur?

Vanaf 27 maart 2023 is het Kunstencentrum Scala vanwege faillissement gestopt met het aanbieden van de buitenschoolse muziek-, theater-, dans- en cultuurlessen. Inwoners of verenigingen die lessen afnamen bij Scala kunnen bij gemeente De Wolden terecht als zij dringende vragen of zorgen hebben. We proberen u dan verder te helpen. U kunt contact opnemen met […]

Nieuwe wetgeving per 1 april beperkt aantal koolmonoxidevergiftigingen

Nieuwe wetgeving per 1 april beperkt aantal koolmonoxidevergiftigingen

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden. Gecertificeerde bedrijven te vinden in register CO-vrij gecertificeerde […]

Het preventiemenu basisonderwijs De Wolden schooljaar 2023-2024

Het preventiemenu basisonderwijs De Wolden schooljaar 2023-2024

Het nieuwe preventiemenu basisonderwijs De Wolden is weer klaar! De komende weken ontvangen de basisscholen een map met het nieuwe preventiemenu. In gemeente De Wolden is in 2018 gestart met het preventiemenu basisonderwijs, omdat er veel preventieactiviteiten op scholen af komen. Veel organisaties willen iets van scholen en vragen scholen mee te doen aan preventieactiviteiten […]