Gemeente nieuws

AED geplaatst aan de Lankhorsterweg

AED geplaatst aan de Lankhorsterweg

Stichting AED Staphorst heeft met behulp van het gemeentelijke stimuleringsbudget een AED kunnen plaatsen aan de Lankhorsterweg 35 (Compagner). Het aan te vragen stimuleringsbudget is bedoeld om initiatieven vanuit lokale organisaties te ondersteunen die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit het Beweeg- en sportakkoord. AED aan de muur van een schuur In Nederland krijgt […]

Onderzoek start naar speel-, beweeg- en ontmoetingsplan in alle kernen

Onderzoek start naar speel-, beweeg- en ontmoetingsplan in alle kernen

In november gaan onderzoekers van Speelplan de gemeente Staphorst in. Met de fiets bezoeken zij alle buurten en kernen om de speel- en sportplekken te beoordelen. De onderzoekers bekijken waar de speel- en sportplekken zijn, en wat voor soort plekken het zijn. Ook kijken ze naar de openbare ruimte in het algemeen: stoepen, bosjes, pleintjes, […]

Verlenging energie steunmaatregel voor gesubsidieerde stichtingen en verenigingen

Verlenging energie steunmaatregel voor gesubsidieerde stichtingen en verenigingen

Om gesubsidieerde stichtingen en verenigingen tegemoet te komen in de energiekosten kunnen ze een beroep doen op de energie steunmaatregel sociaal domein. Het college van B en W heeft onlangs besloten de Energie steunmaatregel te verlengen tot 1 juli 2024. Organisaties moeten meer kosten maken als gevolg van de toenemende energieprijzen. Hierdoor kunnen financiële verplichtingen […]

Stemmen op verkiezingsdag woensdag 22 november

Stemmen op verkiezingsdag woensdag 22 november

Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Nederlanders van 18 jaar en ouder met kiesrecht kunnen op deze dag stemmen. Stempas en identiteitsbewijs Om te stemmen hebt u uw persoonlijke stempas en een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) nodig. U hebt uw stempas uiterlijk woensdag 8 november 2023 met de […]

Heeft u een NL-Alert ontvangen? Dit moet u dan doen

Heeft u een NL-Alert ontvangen? Dit moet u dan doen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij noodsituaties bij u in de buurt. Ontvangt u een NL-Alert? Dan is het belangrijk dat u meteen het bericht leest, de instructies opvolgt en anderen in uw omgeving hierover informeert. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie. Om NL-Alert te ontvangen, moet […]

Initiatiefrijk De Wolden draagt ruim 27000 euro bij aan initiatieven

Initiatiefrijk De Wolden draagt ruim 27000 euro bij aan initiatieven

Twee projecten krijgen in de derde ronde van 2023 subsidie vanuit de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Inwoners van De Wolden zitten vol goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden worden in de derde ronde twee mooie projecten gerealiseerd. In totaal ontvangen initiatiefnemers bijna 28.000,- euro. Met het fonds Initiatiefrijk […]

Fotowedstrijd 25 jaar De Wolden

Fotowedstrijd 25 jaar De Wolden

De Wolden bestaat dit jaar 25 jaar. Op verschillende manieren is bij deze bijzondere mijlpaal stilgestaan. Tot 1 maart 2023 hebben inwoners van De Wolden via een subsidie allerlei leuke activiteiten georganiseerd om samen het jubileum te vieren en een ’25 jaar De Wolden fiets’ legt een route door heel De Wolden af. Het jubileum […]

Rotonde Ommerweg wordt opgefrist

Rotonde Ommerweg wordt opgefrist

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 oktober maakte wethouder Turksma bekend hoe het college de rotonde met het stilgevallen waterkunstwerk in de Ommerweg gaat aanpakken. De rotonde heeft in het middengedeelte een waterkunstwerk dat al enkele jaren niet meer in bedrijf is. Onderdelen van het waterelement zijn versleten, maar vanwege de unieke aard bestaan er […]

Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Dit jaar begint Enexis met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in De Wolden. Hiermee moeten de huidige problemen worden verholpen en wordt het elektriciteitsnet toekomstbestendig gemaakt. Overbelast Het elektriciteitsnet in gemeente De Wolden is overbelast. Dit zorgt voor problemen bij zowel de afname als bij terug levering. Op zonnige dagen wordt bijvoorbeeld de omvormer van […]

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

De nieuwe sporthal in Zuidwolde wordt eind oktober in gebruik genomen. Het gaat om beperkt gebruik van de sporthal, alleen voor de scholen en sportverenigingen die nu gebruik maken van de tijdelijke opblaashal. Er mag nog geen publiek in de hal. Dat kan pas na oplevering van het Huus voor Sport en Cultuur in januari […]