Over DNO

Het Commissariaat voor de Media heeft de Stichting DNO Media (voorheen Streekradio/A28FM) aangewezen als lokale media instelling voor de gemeenten Staphorst en De Wolden. Het besluit hierover werd begin december 2018 bekend gemaakt na positief advies van de gemeente Staphorst en De Wolden. Vanuit de studio van DNO Media in Zuidwolde wordt voor de regio Zuidwest Drenthe en Noord Overijssel het lokale radio- en tv- aanbod verzorgd.

Publieke taak

De Stichting DNO Media wil deze publieke taak graag op zich nemen. Zo ontstaat er een extra informatie-kanaal voor burgers en gemeente en kunnen moeilijk bereikbare doelgroepen ook van informatie worden voorzien. Verder kan de omroep een belangrijke taak op zich nemen met de promotie van de gemeente naar de regio.

Kader

Met DNO radio en DNO StreekTV en een internetsite wil DNO Media een factor van betekenis zijn in de gemeente De Wolden, Staphorst en de directe regio worden. De nieuwe omroep voldoet formeel aan alle door de Nederlandse overheid gestelde eisen. Zo heeft de stichting een volledig en representatief PBO, en zijn we een op vrijwilligers gestoelde organisatie en groeien we als kool. Steeds meer mensen werken mee en steeds meer mensen kijken en luisteren!

Wil je meer weten of de stichting DNO Media, ga dan naar www.dnomedia.nl.