Wat er op 19 november 2022 gebeurd is, mag zich niet herhalen

Wat er op 19 november 2022 gebeurd is, mag zich niet herhalen

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft het rapport ‘Onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de gemeente Staphorst rond de voorgenomen KOZP-demonstratie op 19 november 2022’ ontvangen van RadarAdvies.

De gemeente liet dit onderzoek doen om lessen te trekken uit de gebeurtenissen van die dag, want die mogen zich niet herhalen. Dat staat voorop. Het rapport wordt dinsdag 16 mei behandeld in de gemeenteraad. Het rapport geeft inzicht en handvatten voor de toekomst. Het college legt de raad dan ook een aanpak voor, op basis van de aanbevelingen van de onderzoekers.

Het college vindt het belangrijk om nogmaals de agressie onderaan de A28 te veroordelen. Geweld en intimidatie mogen nooit getolereerd worden. Ook de gemeenteraad heeft aangegeven dit ten sterkste af te keuren. De belangrijkste les die het college uit het onderzoek trekt, is dat – ondanks het feit dat het grondrecht op demonstratie niet ter discussie heeft gestaan – de gemeente dit grondrecht nog beter uit moet dragen. Aan grondrechten wordt niet getornd. Burgemeester Jan ten Kate: “Vrijheid van demonstratie is net zo belangrijk als andere grondrechten, zoals de vrijheid van religie en de vrijheid van onderwijs. De grondwet is geen keuzemenu waaruit je naar believen een artikel pakt. Het is essentieel om verdraagzaam met elkaar om te gaan, met respect voor elkaar en ieders (grond)rechten.”

Het college wil de aanbevelingen uit het rapport gebruiken voor de dialoog die al is ingezet. Demonstreren is een grondrecht, en de vraag die beantwoord moet worden is of daarnaast de intocht vreedzaam kan verlopen. Met oog en respect voor alle verschillende zienswijzen binnen onze gemeente en daarbuiten. Dat moet de komende maanden duidelijk worden. Als er in september onvoldoende vertrouwen is dat dit kan, stelt het college voor een time-out in te lassen, zoals het rapport aanbeveelt. Dit houdt in dat een afkoelingsperiode van één of meer jaren wordt ingelast, waarin er in Staphorst geen openbare sint-intochten georganiseerd mogen worden.

Het rapport is mede opgesteld om de gemeenteraad inzicht te geven in het handelen van de gemeente, zodat de raad hier een oordeel over kan geven. Daarom vindt de burgemeester het belangrijk om eerst met de raad in gesprek te gaan op 16 mei. Daar legt hij verantwoording af.
Het college bedankt alle betrokken partijen en geïnterviewden voor hun bereidheid om met RadarAdvies in gesprek te gaan en het zo mogelijk te maken dit onderzoek gedegen uit te voeren. De raadsvergadering van 16 mei is te volgen in het gemeentehuis en digitaal via www.staphorst.nl/raadsvergadering. Hier zijn ook de raadsstukken en het rapport te lezen.