Gemeente nieuws

Fotowedstrijd 25 jaar De Wolden

Fotowedstrijd 25 jaar De Wolden

De Wolden bestaat dit jaar 25 jaar. Op verschillende manieren is bij deze bijzondere mijlpaal stilgestaan. Tot 1 maart 2023 hebben inwoners van De Wolden via een subsidie allerlei leuke activiteiten georganiseerd om samen het jubileum te vieren en een ’25 jaar De Wolden fiets’ legt een route door heel De Wolden af. Het jubileum […]

Rotonde Ommerweg wordt opgefrist

Rotonde Ommerweg wordt opgefrist

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 oktober maakte wethouder Turksma bekend hoe het college de rotonde met het stilgevallen waterkunstwerk in de Ommerweg gaat aanpakken. De rotonde heeft in het middengedeelte een waterkunstwerk dat al enkele jaren niet meer in bedrijf is. Onderdelen van het waterelement zijn versleten, maar vanwege de unieke aard bestaan er […]

Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Dit jaar begint Enexis met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in De Wolden. Hiermee moeten de huidige problemen worden verholpen en wordt het elektriciteitsnet toekomstbestendig gemaakt. Overbelast Het elektriciteitsnet in gemeente De Wolden is overbelast. Dit zorgt voor problemen bij zowel de afname als bij terug levering. Op zonnige dagen wordt bijvoorbeeld de omvormer van […]

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

De nieuwe sporthal in Zuidwolde wordt eind oktober in gebruik genomen. Het gaat om beperkt gebruik van de sporthal, alleen voor de scholen en sportverenigingen die nu gebruik maken van de tijdelijke opblaashal. Er mag nog geen publiek in de hal. Dat kan pas na oplevering van het Huus voor Sport en Cultuur in januari […]

Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

In de schoolkring Ansen starten 8 melkveehouders samen met Energiecoöperatie EnergieKansen en gemeente De Wolden het project ‘Groen Gas’. De melkveehouders gaan daarvoor op het eigen erf biogas uit dagverse koeienmest halen via vergisting. Dit biogas wordt in een centraal opwerkstation omgezet naar groen gas, waarna dit duurzame gas via het regionale aardgasnetwerk van RENDO […]

Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Inwoners van De Wolden zitten vol goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden worden in de tweede ronde zes mooie projecten gerealiseerd. In totaal ontvangen initiatiefnemers bijna € 47.000,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan […]

Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Bij de samenvoeging van de gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde tot gemeente De Wolden is onder andere het archief van de voormalige gemeente de Wijk ondergebracht in de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Zuidwolde. Dit had destijds moeten gebeuren aan de hand van een formele overbrenging, hiermee wordt het beheer van het college […]

Pilot hogere windmolens op boerenerf: aanmelden nu mogelijk

Pilot hogere windmolens op boerenerf: aanmelden nu mogelijk

De pilot om hogere windmolens toe te staan op het erf van agrarische ondernemers is begonnen. Het gaat om windmolens tot 25 meter hoog die meer (duurzame) energie opwekken. Wilt u als boer een tijdelijke vergunning om een windmolen op uw erf te plaatsen? En hebt u op dit moment nog geen windmolen op uw […]

Staphorst investeert in diensten erfcoaches

Staphorst investeert in diensten erfcoaches

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met een bijdrage van € 7.500,- voor de inzet van de erfcoach vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven. Hierdoor kunnen erfeigenaren in de gemeente Staphorst dit jaar de hulp van een erfcoach blijven inroepen. Sinds 2021 kunnen erfeigenaren in de gemeente Staphorst gebruik […]

Overlast ganzen op diervriendelijke wijze verholpen

Overlast ganzen op diervriendelijke wijze verholpen

De ganzen bij en langs het water in de vogelbuurt in Staphorst-Zuid veroorzaken overlast. Met grote regelmaat krijgt de gemeente Staphorst hier meldingen over van inwoners. De ganzen worden daarom binnenkort gevangen en herplaatst. De ganzen vervuilen met hun uitwerpselen het park en de speelplek. Daarnaast ligt er veel poep op het fiets- en wandelpad, […]