Gemeente De Wolden wil veehouders meer duidelijkheid geven

Gemeente De Wolden wil veehouders meer duidelijkheid geven

Gemeente De Wolden wil met een nieuwe beleidsregel veehouders meer duidelijkheid bieden over de combinatie van de stoppersregelingen Lbv en Lbv-plus met de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Deze regelingen bevorderen de reductie van de stikstofuitstoot.

Bijkomend voordeel is dat het slopen van grote, soms verouderde veeschuren de leefomgeving verbetert en ook kansen kan bieden voor woningbouw op deze locaties.

Achtergrond
De Lbv(-plus) regelingen bieden financiƫle compensatie voor veehouders die stoppen, maar kennen slechts beperkte vergoedingen voor oudere gebouwen. De Lbv-regeling geeft bovendien geen vergoeding voor sloopkosten. Soms biedt dit onvoldoende mogelijkheid om daadwerkelijk te stoppen, wat de stikstofreductie belemmert. Gemeente De Wolden wil daarom deze regelingen combineren met de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Dit kan helpen om voldoende compensatie te creƫren, waardoor stoppen aantrekkelijker wordt en de stikstofuitstoot vermindert. Ook zou dit de uitbreiding van het woningaanbod in De Wolden kunnen stimuleren.

Waarom een beleidsregel
De nieuwe beleidsregel is opgesteld naar aanleiding van vragen van Lbv(-plus)-deelnemers. Met het vaststellen van deze beleidsregel biedt de gemeente De Wolden vooraf duidelijkheid aan veehouders over de mogelijkheden om de Landelijke beƫindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beƫindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) te combineren met de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet in de beperking van de stikstofuitstoot.

Inzage
De beleidsregel wordt zes weken ter inzage gelegd en het concept wordt gepubliceerd in de Westervelder Wolder Courant. Na de inspraakperiode en eventuele aanpassingen zal de definitieve versie opnieuw in dezelfde krant en op lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd worden.