Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!

Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!

De Wijk – Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit Welzijn De Wolden, in samenwerking met ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 15 februari 2018 in De Havezate in De Wijk.

Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotioneel van aard en kan op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor training.

De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel even aan! We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag meer over dit vrijwilligerswerLocatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in De Havezate, Dorpsstraat 78, 7957 AW De Wijk. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 13 februari via info@vipdewolden.nl of tel. 0528-378686 Welzijn De Wolden, Gerrie de Roo of Aïsha Slot.