MEE op weg van start in gemeente De Wolden

MEE op weg van start in gemeente De Wolden

Zelfstandig leren reizen hoort bij het opgroeien. Voor het ene kind gaat dit makkelijker en bijna vanzelf. Een ander kind kan extra hulp gebruiken.

Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaat Stichting MEE Samen in De Wolden starten met “MEE op weg”. MEE op weg is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die nu gebruik maken van het taxivervoer, maar die met de juiste hulp en begeleiding zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen of fietsen. Stichting MEE Samen kan deze hulp en begeleiding bieden. De deelnemers volgen een traject op maat. Daarin worden ze stap voor stap geholpen. Het traject begint meestal met het opbouwen van (zelf)vertrouwen. Veel deelnemers moeten leren omgaan met de extra prikkels in het verkeer of in het openbaar vervoer. Een reismaatje begeleidt de deelnemer bij het afleggen van de route en helpt waar nodig.

Zelfstandig reizen
Mensen die zelfstandig kunnen reizen, zijn zelfredzamer en kunnen dus beter meedoen in de samenleving. Scholieren hoeven niet meer met de taxi. Zelfstandig leren reizen is daarom belangrijk. Een kind dat zelfstandig reist, is niet langer afhankelijk van de breng- en haaltijden van de taxi. Hij kan ervoor kiezen om eens langer op school te blijven en met vrienden af te spreken na schooltijd. Voor sommige leerlingen is het ook haalbaar om het geleerde toe te passen op andere trajecten, bijvoorbeeld naar een sportclub of naar een vriend.

Reismaatjes
Voor het project MEE op weg zijn we nog opzoek naar vrijwilligers: reismaatjes die een leerling kunnen begeleiden. De verwachte inzet is afhankelijk van wat een leerling kan. Soms is twee keer oefenen genoeg, soms is vijftien keer oefenen nodig. De gemiddelde inzet is acht à tien keer per deelnemer. Afhankelijk van de deelnemer spreek je af hoe vaak en op welk moment er wordt geoefend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Hollak via telefoonnummer 06-3099 8355 of via e-mail s.hollak@meesamen.nl.