Inwerkingtreding Omgevingswet en bestemmingsplannen

Inwerkingtreding Omgevingswet en bestemmingsplannen

U heeft er vast al eens over gehoord. Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De lappendeken van bestemmingsplannen die de gemeente nu kent is dan verleden tijd. Straks heeft gemeente De Wolden één omgevingsplan met alle lokale regels.

Het opstellen van het nieuwe omgevingsplan kost veel tijd. Gemeenten krijgen tot en met 2029 de tijd om de regels uit de oude plannen om te zetten in één nieuw omgevingsplan. De al bestaande bestemmingsplannen worden een onderdeel van het nieuwe omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 kunnen geen nieuwe ontwerp bestemmingsplannen en wijzigingsplannen meer ter inzage worden gelegd. Dit is geregeld in het overgangsrecht.

De voorbereidingstijd om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan neemt in het meest gunstige geval een half jaar in beslag. Dit heeft tot gevolg dat aan een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan nu geen uitvoering meer gegeven kan worden.

Vanzelfsprekend behandelt de gemeente nog wel concept aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan. Er wordt dan per geval bekeken of en op welke wijze aan het plan eventuele uitvoering kan worden gegeven.