Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Inwoners van De Wolden zitten vol goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden worden in de tweede ronde zes mooie projecten gerealiseerd. In totaal ontvangen initiatiefnemers bijna € 47.000,-.

Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de projecten bedragen deze ronde ruim € 146.000,-. Dit betekent dat met € 47.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn:

Theaterschuur Linde,
Dorpsbelangen Drogteropslagen,
Streekbelang Fort,
Wijkerbelang,
Stichting de Oudheidkamer Zuidwolde,
Speeltuinvereniging de Woldklimmers Ruinerwold.
Theaterschuur Linde
Op 15 juli 2023 organiseert de Theaterschuur Linde in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Noordoost Nederland (SLANN) het hoogzomerfestival. Een literair en theaterfestival dat de samenhang in het dorp vergroot. Het festival biedt een dag vol taalplezier, waar iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond en inkomenspositie, zonder belemmering van kan genieten. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk.

Dorpsbelangen Drogteropslagen en Streekbelang Fort
In Drogteropslagen en Fort gaat men aan de slag met het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. De Dorpsvisie beschrijft de thema’s die volgens de inwoners van het dorp een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp, wat vinden de inwoners belangrijk, voor nu en in de komende jaren.

Wijkerbelang, Buurtakker de Wijk
De Buurtakker moet een kweektuin worden midden in de Wijk met groenten, fruit en bloemen. Het is een plek voor verbinding en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en het groen in de buurt een extra impuls krijgt. Het is ook een plek waar kinderen leren over tuinieren en gezond eten. Doordat een aantal bakken op hoogte zullen zijn is het ook geschikt voor bewoners die minder mobiel zijn.

Stichting de Oudheidkamer Zuidwolde
Eén van de doelstellingen van de Oudheidkamer is het onderzoek doen naar de geschiedenis van voormalig gemeente Zuidwolde in de breedste zin van het woord en de resultaten hiervan aan een breed publiek presenteren. Men wil de binding tussen inwoners die hier al generaties woonachtig zijn en nieuwe ingezetenen bevorderen.

Het vastleggen van de rijke geschiedenis van de 3 panden versterkt het historisch besef. Het gaat hierbij om de Oosterweg 14 (voormalig landbouwschool, nu de Boerhoorn), Zuideresweg 1 (voormalig gemeentelijk badhuis annex gymnastieklokaal) en de Zuideresweg 3 (voormalig Kleuterschool/ zwem en fitnesstudio).

Het breed scala aan activiteiten dat in de gebouwen heeft plaatsgevonden heeft dankzij participatie van een groot deel van de bevolking de leefbaarheid binnen de gemeenschap sterk bevorderd. Met een magazine willen ze laten zien waartoe burgerparticipatie kan leiden en dat het ook belangrijk is voor het functioneren van die samenleving in de toekomst.

Speeltuinvereniging de Woldklimmers Ruinerwold
De speeltuin wordt een ontmoetingsplaats voor oud en jong. Het buitenspelen wordt gestimuleerd en de sociale vaardigheden ontwikkeld. Er zal extra aandacht zijn voor de doelgroep van 10-18 jaar door ook voor hen een uitdagende (speel)omgeving te creëren. Veilig spelen is een belangrijk thema bij de opzet van het geheel. Daarnaast komen er picknickbanken wat een ontmoetingsplek voor jong en oud zal zijn.

Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op de pagina initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november waarbij er binnen acht weken een besluit volgt. Voor projecten tot € 2.000,- kan besluitvorming tussentijds plaatsvinden.