Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

In de schoolkring Ansen starten 8 melkveehouders samen met Energiecoöperatie EnergieKansen en gemeente De Wolden het project ‘Groen Gas’. De melkveehouders gaan daarvoor op het eigen erf biogas uit dagverse koeienmest halen via vergisting.

Dit biogas wordt in een centraal opwerkstation omgezet naar groen gas, waarna dit duurzame gas via het regionale aardgasnetwerk van RENDO bij de huizen van inwoners komt.

In 2020 meldde de gemeente zich op initiatief van vrijwilligers van de energiecoöperatie aan bij de landelijke Proeftuinregeling. Dankzij deze regeling en de daarbij behorende subsidie wordt de schoolkring Ansen nu stap voor stap aardgasvrij gemaakt “Sinds 2015 zijn we met de energiecoöperatie bezig om – namens de inwoners – Ansen energieneutraal te maken,” aldus Dik Goorhuis van Energiekansen. “Dit soort projecten opstarten kost veel tijd en ondertussen komen er ook steeds nieuwe inzichten. Gelukkig werkt de gemeente actief mee aan de veranderende vraag en zien de melkveehouders ook hier de kansen. Ons uiteindelijke doel is om een goedkope groene energieleverancier te worden voor onze leden en het dorp.”

Lars Tissingh is een van de melkveehouders die meedoet. “Met het vergisten van mest ga je richting de kringlooplandbouw. We verminderen onze uitstoot van methaan en stikstof en helpen de inwoners in Ansen aan een alternatief voor aardgas. Prachtig dat dat kan, maar het moet wel een opzichzelfstaand verdienmodel zijn. Wij kijken – in deze bijzondere tijden – hier vooral als ondernemer naar. Met Groen Gas willen wij toekomstperspectief voor onze bedrijven creëren.

Het ‘Groen Gas’-project is een van de 4 projecten uit De Proeftuin Aardgasvrije Wijken Schoolkring Ansen. De Proeftuin in Ansen is een uniek programma dat is begonnen op initiatief van de inwoners en wordt uitgevoerd door de Energiecoöperatie Energiekansen. Wethouder Gerrie Hempen: “Ons doel is om in 2030 100% groen gas te gebruiken. Dat kun je alleen samen doen, daarom willen wij graag initiatieven van onderop faciliteren en stimuleren. Dat onze inwoners, EnergieKansen en de boeren nu deze innovatieve stappen zetten, is echt heel bijzonder. Daar mogen we best trots op zijn.”

Van de 4 projecten in de proeftuin – gebouwgebonden maatregelen, groen gas, een windmolen en een zonneweide – loopt het eerste project al anderhalf jaar. Zo zijn er 80 energiescans voor huizen aangevraagd en worden er subsidies verstrekt om woningen te isoleren of een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. Voor elk project in de proeftuin moet de energiecoöperatie eerst een plan indienen om de subsidie daadwerkelijk op te halen. Voor “Groen Gas’ is dat nu gelukt. De mogelijkheden en de potentie voor het lokaal opwekken van groen gas bij de agrariërs wordt daarmee onderzocht en voorbereid. De benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd.