Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Bij de samenvoeging van de gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde tot gemeente De Wolden is onder andere het archief van de voormalige gemeente de Wijk ondergebracht in de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Dit had destijds moeten gebeuren aan de hand van een formele overbrenging, hiermee wordt het beheer van het college overgedragen aan de beheerder van de archiefbewaarplaats, in het geval van gemeente De Wolden is dit de gemeentesecretaris.

Formele overbrenging
Om de overbrenging van het archief van de voormalige gemeente de Wijk alsnog vorm te geven hebben de afgelopen weken medewerkers van de gemeente het archief bewerkt en voorzien van een goed digitaal te raadplegen inventaris. Op 30 juni is de formele overbrenging tot stand gekomen met een handtekening van gemeentesecretaris Roelof Pieter Koning. Met een formele overbrenging verandert de juridische status van het archief. Het is hiermee in principe openbaar en er zijn geen kosten verbonden aan het raadplegen.

Historische archieven
Gemeente De Wolden beheert de eigen historische archieven en die van de voormalige gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde. Met de formele overbrenging zijn deze archieven ook juridisch openbaar en voor iedereen in te zien. Maar het grootste voordeel voor geïnteresseerden is dat de inventaris digitaal beschikbaar komt via de website www.drentsarchiefnet.nl. Hierdoor kan iedereen 24/7 zien waaruit het archief bestaat. Een inventaris is een overzicht van beschrijvingen van archiefstukken die deel uit maakt van het archief. Daarmee is het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld besluiten die de gemeente in het verleden genomen heeft, naar hoe beleid tot stand gekomen is en naar bijzondere gebeurtenissen. Maar ook het doen van stamboomonderzoek is een mogelijkheid.

Archiefstukken niet gedigitaliseerd
Hoewel de inventaris digitaal beschikbaar is, zijn de archiefstukken niet gedigitaliseerd. In de toekomst wordt gekeken voor welke stukken dit wellicht gewenst is. De archiefstukken bevinden zich in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis in Zuidwolde. Het archief is open op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Via een e-mail (archief@dewoldenhoogeveen.nl) kunt u een afspraak maken om het archief te bezoeken. Geef in deze mail aan welke dossiers u wilt bekijken. Er is altijd een medewerker aanwezig om u op weg te helpen en vragen te beantwoorden.