Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

De nieuwe sporthal in Zuidwolde wordt eind oktober in gebruik genomen. Het gaat om beperkt gebruik van de sporthal, alleen voor de scholen en sportverenigingen die nu gebruik maken van de tijdelijke opblaashal. Er mag nog geen publiek in de hal. Dat kan pas na oplevering van het Huus voor Sport en Cultuur in januari 2024.

De opblaashal wordt afgebroken, voor de periode tussen de zomervakantie en eind oktober, heeft de sportfunctionaris in samenwerking met de sportverenigingen een alternatief lesprogramma voor basisonderwijs opgesteld.