Author: dno-beheer

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

Nieuwe sporthal Zuidwolde eind oktober in gebruik

De nieuwe sporthal in Zuidwolde wordt eind oktober in gebruik genomen. Het gaat om beperkt gebruik van de sporthal, alleen voor de scholen en sportverenigingen die nu gebruik maken van de tijdelijke opblaashal. Er mag nog geen publiek in de hal. Dat kan pas na oplevering van het Huus voor Sport en Cultuur in januari […]

Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

Groen Gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij

In de schoolkring Ansen starten 8 melkveehouders samen met Energiecoöperatie EnergieKansen en gemeente De Wolden het project ‘Groen Gas’. De melkveehouders gaan daarvoor op het eigen erf biogas uit dagverse koeienmest halen via vergisting. Dit biogas wordt in een centraal opwerkstation omgezet naar groen gas, waarna dit duurzame gas via het regionale aardgasnetwerk van RENDO […]

Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Initiatiefrijk de Wolden draagt € 47.000,- bij aan initiatieven

Inwoners van De Wolden zitten vol goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden worden in de tweede ronde zes mooie projecten gerealiseerd. In totaal ontvangen initiatiefnemers bijna € 47.000,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan […]

Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Inventaris archief voormalige gemeente de Wijk digitaal beschikbaar

Bij de samenvoeging van de gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde tot gemeente De Wolden is onder andere het archief van de voormalige gemeente de Wijk ondergebracht in de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Zuidwolde. Dit had destijds moeten gebeuren aan de hand van een formele overbrenging, hiermee wordt het beheer van het college […]

Pilot hogere windmolens op boerenerf: aanmelden nu mogelijk

Pilot hogere windmolens op boerenerf: aanmelden nu mogelijk

De pilot om hogere windmolens toe te staan op het erf van agrarische ondernemers is begonnen. Het gaat om windmolens tot 25 meter hoog die meer (duurzame) energie opwekken. Wilt u als boer een tijdelijke vergunning om een windmolen op uw erf te plaatsen? En hebt u op dit moment nog geen windmolen op uw […]