Extra geld voor natuur in De Wolden

Extra geld voor natuur in De Wolden

Gemeente De Wolden trekt in 2018 extra geld uit voor het aantrekkelijk houden van het landschap en de natuur in de gemeente. Wethouder Jan ten Kate; “We hebben € 16.000,- méér gereserveerd om de activiteiten, uitgevoerd door onze inwoners – samen met Landschapsbeheer Drenthe – uit te kunnen breiden. Zo komt er een nieuw pilotgebied in Zuidwolde.” Door de extra investering kunnen in en rondom Zuidwolde bijvoorbeeld meer vrijwilligersgroepen worden begeleid.

Gebiedsplan
Landschapsbeheer Drenthe kan straks, samen met het dorp, een gebiedsplan gaan maken waarin alle groenprojecten worden opgenomen. In zo’n plan kunnen ze ook de wensen die in het dorp leven, op het gebied van landschap en groen, verzamelen en een aanpak afspreken. Vijf dorpen in De Wolden hebben al een dergelijk plan, bijvoorbeeld in

Echten en Ansen.
Vijftig bewoners- en vrijwilligersgroepen De Wolden heeft momenteel vijftig bewoners- en vrijwilligersgroepen die, onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe, bezig zijn met het landschap in hun eigen leefomgeving. Jan ten Kate: “Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid van onze inwoners is bij het groen in hun dorp. En het blijft maar groeien, er komen meer en meer groepen bij!”

Werkzoekenden en asielzoekers meer kansen
In 2017 heeft een groep werkzoekenden uit De Wolden en Hoogeveen succesvol meegedraaid met projecten die vanuit het jaarplan Streekbeheer werden uitgevoerd. De gemeente zorgt voor opleiding en regelt het traject naar een mogelijke baan. Ook asielzoekers en mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt behoren tot deze groep. Wethouder Jan Ten Kate: “We zijn ambitieus en willen dit jaar structureel deze doelgroep inzetten bij de activiteiten. Zo kunnen we grotere projecten aan en helpen we deze mensen tegelijkertijd aan betere integratie, een dagbesteding en uiteindelijk misschien wel een baan!”

Bron: Weblog de Wolden.