Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

Gemeente De Wolden wil de lokale economie versterken en de leefbaarheid op het platteland waarborgen. Dat doet ze door agrarische bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw via een subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar.

Wethouder Gerrie Hempen: “De Wolden wil met deze regeling de agrariĆ«rs extra energie geven om in gezamenlijkheid goede initiatieven te initiĆ«ren en deze innovatieprojecten te subsidiĆ«ren. In de gemeente zijn er de afgelopen jaren al veel mooie projecten gestart door de agrariĆ«rs zelf en met deze eigen subsidieregeling hoop ik dat er nog veel meer projecten gaan starten. Ik wil de agrariĆ«rs meegeven dat ze vooral in mogelijkheden moeten denken. Zoek elkaar op dan kom je vaak tot hele mooie ideeĆ«n. Het mogen grote projecten zijn maar ik wil ook vooral benadrukken dat kleine projecten er ook toe doen. Aan kleine projecten hebben vaak velen wat aan. Geef de energie door!ā€

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw
De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van drie of meer agrarische ondernemers die bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de CO2 uitstoot, vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming, het verbeteren van de biodiversiteit of het betrekken van omwonenden en consumenten. De regeling gaat uit van een maximale gemeentelijke bijdrage van 50% in de subsidiabele kosten, met een maximum van 40.000 euro per aanvraag.

Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar.

Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per kalenderjaar worden ingediend. De periodes zijn: 15 maart tot 1 mei en van 1 september tot 1 november. Alle voorwaarden voor de subsidieregeling vindt u op dewolden.nl/landbouwsubsidie. Daar kunt u ook de subsidie aanvragen.