Start gebiedsontwikkeling Dwingelderveld bij Ruinen

Start gebiedsontwikkeling Dwingelderveld bij Ruinen

Provincie Drenthe, gemeente De Wolden, gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Europarcs en Recreatieschap Drenthe gaan een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied tussen de entree van het Dwingelderveld en de kern Ruinen. Doel is dit gebied nog beter in te richten voor bezoekers en inwoners. Om dit te bereiken wordt er gestart met de uitvoering van een aantal projecten en maatregelen. Er zijn o.a. plannen voor recreatieve fiets- en wandelroutes, het verbeteren van de verbinding tussen Ruinen en de entree van het Dwingelderveld en de herinrichting van de Benderse(weg). Hierbij staat een goede balans tussen de verschillende functies in het gebied – natuur, recreatie, wonen en ondernemen – voorop.