Onderzoek start naar speel-, beweeg- en ontmoetingsplan in alle kernen

Onderzoek start naar speel-, beweeg- en ontmoetingsplan in alle kernen

In november gaan onderzoekers van Speelplan de gemeente Staphorst in. Met de fiets bezoeken zij alle buurten en kernen om de speel- en sportplekken te beoordelen.

De onderzoekers bekijken waar de speel- en sportplekken zijn, en wat voor soort plekken het zijn. Ook kijken ze naar de openbare ruimte in het algemeen: stoepen, bosjes, pleintjes, straten, parken, etc. Ook daar kan gespeeld en bewogen worden, en dat nemen zij ook mee in het onderzoek. Tijdens dit veldwerk maken zij veel foto’s om alles goed in beeld te brengen.

De onderzoekers zijn altijd herkenbaar aan hun kleding. Kijk voor meer informatie over Speelplan op www.speelplan.nl. De onderzoeksresultaten gebruikt de gemeente om een plan te maken voor de openbare speel- en sportplekken in de komende jaren.