Flexteam Warmte helpt gemeenten met warmtetransitie

Flexteam Warmte helpt gemeenten met warmtetransitie

Drentse gemeenten werken aan de warmtetransitie: huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen. Iedere gemeente bedenkt per dorp en wijk een oplossing samen met inwoners. Het maken, ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen is een grote klus die vraagt om extra personeel en specialistische kennis. Het Flexteam Warmte gaat hierbij helpen. Het Flexteam Warmte bestaat uit medewerkers die als uitvoerend ondersteuningsteam met gemeenten en voor de inwoners in de wijken, dorpen en buurten aan de slag gaat. Het team wordt in het leven geroepen door de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.

Het Flexteam voorziet in een behoefte aan gekwalificeerd personeel om de complexe vraagstukken rond de warmtetransitie aan te kunnen pakken. Want voor de uitvoering zou 160 fte nodig zijn, terwijl er momenteel hooguit 50 tot 60 fte beschikbaar is. Dat zorgt voor grote druk en het werkt vertragend of zet zelfs lokale processen stil. Door als overheden in Drenthe de krachten te bundelen, is het mogelijk de vaart erin te krijgen en te houden, is de verwachting. Zo blijven kennis en ervaring in de provincie en voor alle deelnemende partijen beschikbaar om warmtetransitie-processen te coördineren. Als deze methode blijkt te werken willen de gemeenten, VDG en de provincie vaker op deze wijze gaan werken om de grote maatschappelijke opgaven, ondanks de personele tekorten, toch aan te kunnen pakken.

Regie blijft bij de gemeenten dankzij menukaart
De regie over de uitvoering blijft bij de gemeenten en dicht bij de inwoners liggen: de gemeenten bepalen de lokale inzet en maken met het Flexteam afspraken over de werkzaamheden. Het Flexteam werkt met een menukaart waarop de diverse werkzaamheden en kennisproducten staan waarmee de gemeenten aan de slag kunnen. De flexibele aanpak is daarin leidend. Dit maakt maatwerk per gemeente mogelijk deze werkwijze is daarmee beter op de inwoners van wijken, dorpen en straten afgestemd. Op deze wijze biedt het Flexteam voor alle gemeenten een helpende hand om het onderdeel warmtetransitie van de energietransitie verder vorm te geven.