Overeenstemming over verkoop molen Zuidwolde

Overeenstemming over verkoop molen Zuidwolde

ZUIDWOLDE – Met een schenking en subsidieverlening vanuit het gemeentelijke fonds Initiatiefrijk De Wolden lijkt de molen van Zuidwolde gered. Stichting De Meule van Wassens heeft afgelopen week met de huidige eigenaar overeenstemming bereikt over de koop van de molen in het hartje van Zuidwolde. In april zal de notariële overname plaatsvinden. De stichting kan daarmee de plannen voor restauratie van de molen doorzetten.
De laatste berichten over de toekomst van molen ‘De Vlijt’ waren minder positief. Na lang onderhandelen met de eigenaar van de molen besloot Stichting De Meule van Wassens in september 2017 de activiteiten te staken en tot opheffing over te gaan. Na deze berichtgeving meldde zich een anonieme schenker. Daarnaast had gemeente de Wolden aangegeven op basis van de ingediende begroting uit het fonds Initiatiefrijk De Wolden € 100.000 toe te willen toekennen. Deze ontwikkelingen maakten het mogelijk om opnieuw in gesprek te gaan met de eigenaar.

Restauratie hoge prioriteit
Het huidige initiatief voor de restauratie van de molen vloeit voort uit de Dorpsvisie Zuidwolde. Uit een enquête van Dorpsbelangen Zuidwolde onder de bevolking kwam restauratie van de molen met hoge prioriteit uit de bus. Eind 2016 werd Stichting De Meule van Wassens opgericht met als doel de molen in eigendom te krijgen, te restaureren, in stand te houden en te exploiteren.

‘’Het grote werk kan beginnen’’
Het bestuur realiseert zich terdege dat nu het grote werk gaat beginnen. Voorzitter Henk Tissing: ‘’We hebben in de afgelopen jaren al de nodige voorbereidingen gedaan, zoals het laten begroten van de restauratiekosten en we hebben uitgezocht op welke subsidiebronnen en fondsen we een beroep kunnen gaan doen. De molen is er slecht aan toe, maar met de nodige inspanningen en expertise kan deze zeker hersteld worden. Het is een rijksmonument en van grote cultuurhistorische waarde. De landelijke Vereniging De Hollandsche Molen heeft dat ook geconstateerd en draagt bij aan de aankoop. We zijn erg blij met deze ondersteuning en die van de gemeente. Het doel om de molen binnen enkele jaren weer in volle glorie te laten draaien, komt dichterbij.’’

Beroep op de bevolking
De restauratiekosten worden geschat op bijna € 400.000 excl. btw. ‘’Om dit bedrag bij elkaar te krijgen zullen we ook zeker een beroep op de bevolking doen’’, aldus Tissing. ‘’De ANBI- status is aangevraagd bij de belastingdienst waardoor het mogelijk wordt om eventuele schenkingen af te trekken. Voor de fondswerving, sponsoring, maar ook communicatie en andere aandachtsgebieden zijn we van plan verschillende werkgroepen te vormen. We verwachten gezien alle steunbetuigingen in de afgelopen tijd dat er voldoende vrijwilligers willen helpen.’’

Bron/Foto: Weblog de Wolden