Kandidaat raadsleden bezoeken Bibliotheek Ruinen en de Wijk

Kandidaat raadsleden bezoeken Bibliotheek Ruinen en de Wijk

Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente de Wolden? Wat vinden zij belangrijk? En wat juist niet? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de  Bibliotheken van de Wolden ‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomsten in de gemeente. “Hiermee bereiden we inwoners voor op het maken van een stemkeuze”, zegt Thijs Torreman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Biblionet Drenthe. De Bibliotheken in de Wolden nodigen iedereen uit om langs te komen op 5 of 13 maart tussen 15.00-17.00.

Bibliotheek Ruinen nodigt iedereen uit om langs te komen, kennis te maken met raadsleden en in gesprek te gaan over actuele, lokale onderwerpen op Maandag 5 maart van 15.00-17.00 uur.

Bibliotheek de Wijk nodigt iedereen uit om langs te komen, kennis te maken met raadsleden en in gesprek te gaan over actuele, lokale onderwerpen op Dinsdag 13  maart van 15.00-17.00 uur.

Voor een actueel overzicht van alle bijeenkomsten en meer informatie: bibliothekendrenthe.nl/verkiezingen.

Inwoners uit de Wolden voorbereiden op een stemkeuze

De Bibliotheek heeft als een van haar kernfuncties ‘ontmoeting en debat’. Biblionet Drenthe, de netwerkorganisatie van de negen plattelandsbibliotheken, ondersteunt de bibliotheken daarom bij het organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Door politiek en burger met elkaar om tafel te brengen, dragen we bij aan de ontmoetingsfunctie van de Bibliotheek. En daarmee bereiden we inwoners voor op het maken van een stemkeuze. Je baseert je stem gemakkelijker op basis van een goed gesprek, dan een afbeelding op een poster aan de kant van de weg”, aldus Torreman.

Groet & Ontmoet voor iedereen, ook niet-leden

Tijdens de Groet & Ontmoet-bijeenkomsten kunnen inwoners (leden en niet-leden van de Bibliotheek), kennismaken met kandidaat raadsleden van verschillende politieke partijen. In gemeente de Wolden zijn dat de volgende partijen: Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA, D66, Christen Unie en GroenLinks

In gesprek, niet in debat over actuele, lokale onderwerpen

Het programma van de Groet & Ontmoet-bijeenkomsten bestaat uit een kennismaking en – onder leiding van een gespreksleider – het op een speelse manier in gesprek gaan over actuele, lokale onderwerpen. Torreman: “De bezoekers, vrijwilligers en medewerkers bepalen de agenda; Waar willen zij het over hebben? Wat is bij hun ‘the talk of the town’? Dit kan gaan over de Bibliotheek, maar kan net zo goed gaan over windenergie.” In de Bibliotheken van de Wolden staan nu al de volgende onderwerpen op de agenda: Levensbestendige woningen | Fietspaden | Burgerbetrokkenheid |

Voor een actueel overzicht van alle bijeenkomsten en meer informatie: bibliothekendrenthe.nl/verkiezingen.