Voorlichting signaleren van huiselijk geweld voor vrijwilligers

Voorlichting signaleren van huiselijk geweld voor vrijwilligers

Dinsdagavond 29 oktober zal er in het Dienstencentrum in Staphorst een voorlichtingsavond over het signaleren van huiselijk geweld zijn, speciaal voor vrijwilligers. Niet altijd gaat alles goed bij mensen thuis. Soms is er sprake van huiselijk geweld en dat is af en toe heel duidelijk, maar vaak heel moeilijk om te herkennen. Huiselijk geweld komt voor in alle sociale lagen, leeftijden en culturen.

Professionals hebben een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij vrijwilligers is dat niet zo, terwijl zij juist veel zien en horen. Weten waar je op moet letten en het herkennen van signalen kan helpen om huiselijk geweld te stoppen. Veel vrijwilligersorganisaties zetten zich actief in voor kwetsbare inwoners, en juist deze kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en gehandicapten zijn helaas vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Vrijwilligers kunnen bij hun werkzaamheden soms signalen tegen komen die hen zorgen baren. In deze gratis voorlichtingsavond leren vrijwilligers wat zij in een dergelijke situatie kunnen doen.

Opgeven
De avond wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Staphorst (SWS), vindt plaats in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst en begint op dinsdagavond 29 oktober om 19.30 uur.
Alle vrijwilligers uit Staphorst, IJhorst en Rouveen zijn welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden
maar opgave is wel nodig en kan via de website van SWS of via info@sws-staphorst.nl