DNO, RTV Meppel en Radio Hoogeveen gaan samenwerken

DNO, RTV Meppel en Radio Hoogeveen gaan samenwerken

De besturen van de lokale omroepen van De Wolden en Staphorst (verenigd in DNO media), Hoogeveen en Meppel en hebben besloten tot een vorm van samenwerking.
Dat hebben ze gedaan omdat er nieuwe wetgeving op komst is. Straks zal namelijk de zogenaamde bekostiging van de lokale omroepen rechtstreeks plaatsvinden van het Rijk naar de omroepen. Tot nu toe loopt die geldstroom
via de gemeenten.

Dit heeft allemaal te maken met de gewenste verdere professionalisering van de lokale omroepen, bijvoorbeeld door hen in staat te stellen professionele krachten (journalisten, technici) in te huren om
op die manier de journalistieke functie van de lokale publieke omroep meer slagkracht te geven. Dat gaat betekenen dat er andere/nieuwe voorwaarden zullen komen. Denk aan een bepaalde grootte
van de organisatie; die zal dan voldoende body moeten hebben om voor de gewijzigde bekostiging in aanmerking te komen. Het zelfde zou wellicht kunnen gaan gelden voor de zendmachtiging; ook
daarvoor kunnen andere voorwaarden gesteld.

De samenwerking moet de komende 1-2 jaar verder worden vormgegeven. Hoe dat moet? Daarover praten de drie besturen binnenkort verder. Ze denken aan het vormen van werkgroepen die ieder
een aantal praktische zaken onder de loep gaan nemen waarbij het steeds de vraag zal zijn: Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? en: Kunnen we (samen) efficiƫnter
werken?

De samenwerking zal er straks toe gaan leiden dat we met zijn drieƫn samen uitzendingen verzorgen in de gemeenten De Wolden, Staphorst, Hoogeveen, en Meppel maar ook in de daar omheen gelegen
aangrenzende gebieden die kunnen worden gerekend tot het verzorgingsgebied van de vier genoemde gemeenten. Het gaat daarbij om naar schatting tussen de 120.000 en 150.000 potentiƫle luisteraars.