Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Staphorst

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Staphorst

Op maandagochtend 21 maart 2022 heeft het hoofdstembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In de gemeente Staphorst brachten 9.508 mensen hun stem uit. Dit betekent een opkomst van 75,4%. In 2018 was de opkomst 79,8%.

Meer weten over de uitslagen? Op www.staphorst.nl/verkiezingen/uitslagen leest u meer informatie.

Zetelverdeling

Politieke
partij
Stemmen Rest
stemmen
Zetels Rest
zetels
Totaal
SGP 3.352 22 6 0 6
CU 2.602 382 4 1 5
CDA 1.607 497 2 1 3
GB 1.348 238 2 0 2
PvdA 525 525 0 1 1
Totalen 9.434 1.664 14 3 17

Kiesdeler (aantal stemmen ​nodig voor een volle zetel) = 554,90,
berekend door het aantal stemmen (zonder blanco en ongeldig) te delen door het aantal zetels (17).

Afscheid en installatie raadsleden

Dinsdag 29 maart geeft de oude gemeenteraad een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen en vindt het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden plaats. Daarnaast wordt stil gestaan bij het afscheid van de raadsleden die vertrekken. Op woensdag 30 maart vindt de installatievergadering plaats. Alle raadsleden leggen dan de eed of belofte af. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering of via DNO StreekTV. Inwoners zijn ook van harte welkom in het gemeentehuis.