Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Elektriciteitsnet De Wolden wordt verzwaard

Dit jaar begint Enexis met de uitbreiding van het elektriciteitsnet in De Wolden. Hiermee moeten de huidige problemen worden verholpen en wordt het elektriciteitsnet toekomstbestendig gemaakt.

Overbelast
Het elektriciteitsnet in gemeente De Wolden is overbelast. Dit zorgt voor problemen bij zowel de afname als bij terug levering. Op zonnige dagen wordt bijvoorbeeld de omvormer van zonnepanelen wel eens afgeschakeld. De opgewekte stroom kan dan niet worden terug geleverd aan het net. De beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet is lastig voor inwoners en ondernemers. De verwachting is dat deze problemen in de toekomst zullen toenemen. Daarom moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. De gemeente werkt samen met Enexis om dit zo snel mogelijk uit te voeren.

Praktische uitvoering
Binnenkort start Enexis met de verzwaring van het elektriciteitsnet in Zuidwolde. Deze werkzaamheden veroorzaken overlast. Soms moeten straten worden opengelegd. Ook wordt het aantal transformatorstations uitgebreid. De gemeente probeert de overlast tot een minimum te beperken. Buiten Zuidwolde zoekt de gemeente samen met Enexis naar een locatie voor een extra middenspannings-transformatorstation (MS-T). Vergelijkbare uitbreidingen zijn gepland voor Ruinerwold, Ruinen en Berghuizen.

Uitbreiding van het hoogspanningsnet
Voor het transport van elektriciteit zijn we afhankelijk van het hoogspanningsnet. Om het elektriciteitsnet daadwerkelijk toekomstbestendig te maken, moet dat ook uitgebreid worden. Voor zover we nu weten, komt er extra capaciteit op het hoogspanningsnet bij in 2028. Niet alleen voor het transport maar ook om ervoor te zorgen dat partijen met een grootverbruik aansluiting extra elektriciteit kunnen afnemen en/of terug leveren.

Klaar voor de toekomst
De exacte duur van alle werkzaamheden is nog niet bekend. De inwoners worden daar op wijk- en dorpsniveau over geïnformeerd. Ook kunnen inwoners die vragen hebben, zich voor meer informatie wenden tot Enexis. Gemeente De Wolden is blij met de genoemde ontwikkelingen, omdat het elektriciteitsnet hiermee toekomstbestendig wordt.