Nieuwe locaties voor openbare laadpalen in de gemeente

Nieuwe locaties voor openbare laadpalen in de gemeente

In 2023 worden in de gemeente in totaal 10 openbare laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst. Het gaat hier om laadpalen in de buurt van publieke voorzieningen of centraal in een wijk of buurt. In 2024 worden er nog eens 5 extra laadpalen geplaatst. De gemeente wil graag van u als inwoner horen, waar u vindt dat er openbare laadpalen zouden moeten staan. Geef een locatie door en ook waarom u dat een goede plek vindt.

Waar staan en komen in 2023 laadpalen?

De eerste laadpalen zijn inmiddels geplaatst aan de Tureluur en de Hoogeweg in Staphorst, de Koedrift in IJhorst en aan de Seringenhof en Meidoornlaan in Rouveen. De voorbereidingen voor de twee andere palen, aan de Meesterweg en Schoonstersland in Staphorst zijn inmiddels gestart. De andere laadpalen worden naar verwachting vóór 1 juli gerealiseerd aan de Bakkerslaan in IJhorst, de Burg. van der Walstraat in Staphorst en de mr. J.B. Kanlaan in Punthorst. De laadpalen zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van de laadpalen, op de voor de eigenaar van het elektrische voertuig gebruikelijke manier.